De jongerencampagnes van Stivoro

STIVORO heeft in de periode 1981 tot en met 2011 – in opdracht van het Astmafonds,  KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting en/of VWS – 11 massamediale campagnes gevoerd rond preventie roken. Qua invalshoek variërend van het opvoeren van een argument (‘Ik rook niet, ik sport’) tot het verleiden van jongeren hun eigen keuze te maken voor niet-roken, gezien de korte termijn voordelen ervan (‘Meer lol met self control’). De meeste campagnes waren gericht op het verbeteren van het imago van de niet-roker. STIVORO sprak daarin jongeren op een onderhuidse manier aan, dicht op hun belevingswereld. Meest opvallende campagne in deze reeks was de campagne ‘… maar ik rook niet’, die liep van 1998 t/m 2011. STIVORO heeft (slechts) eenmalig, in de periode 1995 tot en met 1997, een waarschuwende massamediale campagne gevoerd. In deze campagne, ‘Roken. Dood- en doodzonde’, worden jongeren (12 t/m 16 jaar) en volwassenen (ouders van en onderwijsgevenden en anderen die met jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar werken) gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van het roken en het verslavende element ervan. Het doel was het niet-roken opnieuw op de agenda te zetten.