• Volwassenen - Preventie - "Roken. Dood- en doodzonde" (1996, 1997)

Volwassenen - Preventie - "Roken. Dood- en doodzonde" (1996, 1997)

Onderwerp: Preventie roken

Doel: Herinneren aan verantwoordelijkheid voor het rookgedrag van jongeren
Doelgroep: Ouders van en onderwijsgevenden en anderen die met jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar werken
Middelen: Tv-commercial, radiocommercial, folder

Reclamebureau: BVH Effectonderzoek Effecten gemonitord via Continue Onderzoek Rookgewoonten via TNS NIPO
Budget: 2.694.941 (incl. de jongerenvariant), 2.870.825 (incl. de jongerenvariant) gulden
Bron: Jaarverslag 1996, 1997