• Jeugd - Preventie - "Kind naar de brugklas? Praat nu over roken" (2009, 2010)

Jeugd - Preventie - "Kind naar de brugklas? Praat nu over roken" (2009, 2010)

Onderwerp: Preventie roken

Doel 2009: Bewustwording bewerkstelligen rond de invloed die de doelgroep heeft op het voorkomen van beginnen met roken bij jongeren van 10 t/m 16 jaar. Doelgroep voorzien van kennis over de wijze waarop ze daar invloed op kunnen uitoefenen.
Doel 2010:  Aansporen tot een verantwoorde roken- , alcohol- en cannabisopvoeding van jongeren van 10 t/m 16 jaar.
Doelgroep: Ouders en verzorgers en andere ‘opvoeders’ van kinderen tussen 10 en 16 jaar Middelen: Tv-commercial, interactieve internetsite, poster, folder, ouderbijeenkomst

Reclamebureau: BVH
Effectonderzoek 2009: Intomart GfK. Kind naar de brugklas? Praat nu over roken. Eindrapportage Campagne-evaluatie. Hilversum: IntomartGfK, 2009.
Effectonderzoek 2010: Rijksvoorlichtingsdienst Ministerie van Algemene Zaken. Opvoedingsondersteuning roken (L01.2) Eindrapportage campagne-effectonderzoek ten behoeve van STIVORO. Den Haag: RVD MINAZ, 2010.
Budget: 2009: €1.500.000
Tweejarig totaalbudget 2010/2011: €3.999.911, dat is inclusief de 2011 campagne i.s.m. het Trimbos-instituut ‘Uw kind en roken, drinken en blowen? Hoe pak jij dat aan?’.
Bron: Jaarverslag 2009/2010

* Opmerkelijk:  In 2010 is de campagne een onderdeel van een bredere campagne die STIVORO als mede-aanvrager i.s.m. het Trimbos-instituut als hoofdaanvrager uitvoert en dus ook gaat over alcohol en cannabis. Deze campagne heeft een looptijd van twee jaar; het tweede campagnejaar (2011) wordt een geïntegreerde campagne gevoerd onder de titel: Uw kind en roken, drinken en blowen? Hoe pak jij dat aan?