Campagnes over meeroken

Van 1981 tot en met 2007 zijn in opdracht van het Longfonds (voorheen Astma Fonds),  KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting en het ministerie van VWS  tien massamediale campagnes gevoerd door STIVORO over het thema meeroken. De  invalshoek van de campagnes varieerde van vragen om niet te roken op bepaalde plekken binnen gebouwen (‘Wie rookt is niet gezien’)  tot helemaal niet meer binnen roken (‘Roken doe je buiten’). De campagnes waren vaak gericht op het vergroten van de kennis van de schade van meeroken, het versterken van de niet-rokennorm en het versterken van de invoering van wet- en regelgeving over tabak. Opmerkelijk zijn de continue tegenreacties op deze campagnes vanuit de tabaksindustrie. Eén campagne springt eruit vanwege het indrukwekkende resultaat, namelijk de campagne ‘Niet roken waar de kleine bij is’ die liep van 1999 tot en met 2006. In deze periode daalde de meerookprevalentie onder kinderen van 0 tot en met 4 jaar van 48% naar 9%.