• Wie rookt is niet gezien

Wie rookt is niet gezien

Campagnejaar: 1981

Doel: Beschermen van de niet roker, door deze te steunen in zijn of haar opkomen voor schone binnenlucht, met name in werksituaties.
Doelgroep: Rokers
Middelen: Tv-commercial, brochure, poster, advertentie, sticker, persberichten

Reclamebureau: ?
Effectonderzoek: KUN, Onderzoeksverslag van de campagne Wie rookt is niet gezien. Katholieke Universiteit Nijmegen, 1982.

Budget: 501.000 gulden
Bron: Jaarverslag 1981

* Opmerkelijk:
Bij de Reclame Code Commissie (RCC) zijn twee klachten n.a.v. deze campagne ingediend. Een is ongegrond en een is gedeeltelijk ongegrond verklaard. Deze laatste klacht had betrekking op het hoofdmotto van de campagne, waarvan de RCC dat dit motto niet in strijd was met de goede smaak en het fatsoen, maar wel door zijn ongenuanceerdheid de werkelijkheid zodanig geweld aandeed dat het vertrouwen in reclame erdoor geschaad werd.