• 10 miljoen niet-rokers vragen of het wat minder kan
  • 10 miljoen niet-rokers vragen of het wat minder kan
  • 10 miljoen niet-rokers vragen of het wat minder kan

10 miljoen niet-rokers vragen of het wat minder kan

Campagnejaar: 1984, 1985
Onderwerp: Preventie meeroken

Doel: Het proces van normversterking versterken. Niet-roken is de norm. Rokers bewust maken van hun verantwoordelijkheid t.o.v. niet-rokers. Indirect bewerkstelligen dat dissonante rokers zich aansluiten bij de meerderheid. Kennis omtrent gevolgen van het passief meeroken verhogen.
Doelgroep: Rokers en niet-rokers
Middelen: Poster, advertentie, brochure, busreclame

Reclamebureau: BVH Effectonderzoek: Effecten gemonitord via Continue Onderzoek Rookgewoonten via TNS NIPO
Budget: 573.000, 545.000 gulden
Bron: Jaarverslag 1984, 1985, 1986

*Opmerkelijk 1984: klacht van de Stichting Sigaretten Industrie (SSI) ingediend bij de RCC – RCC adviseerde STIVORO vrijblijvend om ons voortaan van dergelijke* uitspraken te onthouden, omdat het oorzakelijke verband tussen passief roken en ongezondheid niet was aangetoond.*Uitspraken als ‘Dat meeroken, net als roken ongezond is’, ‘net als de roker krijg je, als niet-roker, schadelijke stoffen binnen’ en ‘meeroken is niet alleen hinderlijk, het is ook nog ongezond’.

1985: klacht van de Stichting Sigaretten Industrie (SSI) en de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK) ingediend bij de RCC – voor het eerst in de geschiedenis verklaarde de RCC een klacht van de tabaksindustrie ongegrond. De tabaksindustrie is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Het College van Beroep heeft de uitspraak van de RCC ongedaan gemaakt. STIVORO heeft vervolgens in een open brief haar mening hierover uiteengezet. Deze mening komt erop neer dat zij gesterkt zijn in hun denken dat ook het College van Beroep haar oren laat hangen naar de tabaksindustrie, gezien hun afhankelijkheid van de tabaksindustrie als adverteerder.