• Wie helpt de niet-roker van het roken af?

Wie helpt de niet-roker van het roken af?

Campagnejaar: 1987, 1988
Onderwerp: Preventie meeroken

Doel: Voorlichten omtrent de problematiek van passief roken. Het bewegen van het particuliere bedrijfsleven om zich vrijwillig te conformeren aan de in de artikelen 9 en 10 (artikelen 10 en 11 nieuw) van de ontwerpTabakswet geformuleerde normen. Het informeren van niet-rokers over hun rechten onder de komende tabakswet.
Doelgroep: Rokers, niet-rokers en het bedrijfsleven
Middelen: Poster, advertentie, brochure, sticker

Reclamebureau: BVH
Effectonderzoek:
Budget: 412.108, ? gulden
Bron: Jaarverslag 1987, 1988

*Opmerkelijk:
Eind 1987 deed de tabaksindustrie STIVORO een proces aan wegens vermeende misleiding. In 1991 werd STIVORO in het gelijk gesteld. Een inmiddels ingesteld hoger beroep door de tabaksindustrie werd ingetrokken, alle claims en voorwaarden werden losgelaten en de industrie betaalde alle proceskosten.