• Namens alle niet-rokers in deze ruimte: Bedankt rokers

Namens alle niet-rokers in deze ruimte: Bedankt rokers

Campagnejaar: 1990
Onderwerp: Preventie meeroken

Doel: Optimalisering naleving rookverbod. Het behulpzaam zijn van de doelgroep in het vinden van praktische en redelijke oplossingen voor problemen.
Doelgroep: Beheerders en gebruikers van openbare ruimten
Middelen: Poster, folder, brochure, advertentie

Reclamebureau: BVH
Effectonderzoek:
Budget: Totaalbudget in 1990 samen met Samen stoppen met roken: 1.301.000 gulden
Bron: Jaarverslag 1990

* Opmerkelijk
I.v.m. invoering rookverbod openbare gebouwen per 01/01/1990.