• Roken? Niet waar de kleine bij is.

Roken? Niet waar de kleine bij is.

Campagnejaar: 1999 – 2006
Onderwerp: Preventie meeroken

Doel: Voorkomen blootstelling omgevingstabaksrook door jonge kinderen
Doelgroep: Zorgverleners, ouders en sociale omgeving van jonge kinderen (0-48 Maanden; vanaf 2004 ook gericht op oudere kinderen)
Middelen: Tv-commercial (2 varianten: vanaf 2004 nieuwe), radiocommercial (2 varianten: vanaf 2004 nieuwe), handleiding zorgverleners incl. protocol (herzien in 2005), nt-2 brochure ouders, brochure omgeving, bureaustandaard, voorlichtingstraining zorgverleners, artikel, T-shirt, sticker, trainer-adviseurs

Reclamebureau: BVH
Effectonderzoek: RVD MINAZ. Campagne Roken? Niet waar de kleine bij is. Tracking. Eindrapportage. Den Haag: RVD MINAZ, 2001.
RVD MINAZ. Campagne Roken? Niet waar de kleine bij is (D17). Eindrapportage. Den Haag: RVD MINAZ, 2002.
RVD MINAZ. Campagne Roken? Niet waar de kleine bij is (F41). Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Den Haag: RVD MINAZ, 2005.
RVD MINAZ. Campagne Roken? Niet waar de kleine bij is (H07). Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Den Haag: RVD MINAZ, 2006.
Budget: 595.000, 600.000, 500.000 gulden, €500.000, €245.000, €740.000, €143.000, €344.000
Bron: Jaarverslag 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

* Opmerkelijk
Pilot ging vooraf aan deze campagne.

I.s.m. Landelijk Centrum Ouder- en Kindzorg.

Preffi –prijs ontvangen in 1998. Preffi staat voor het meest veelbelovende gezondheidsbevorderingsproject in Nederland.