• Roken en de werkplek

Roken en de werkplek

Campagnejaar: 2003, 2004
Onderwerp: Preventie meeroken

Doel: Komen tot niet –rokenbeleid waarin primair aandacht is voor voorkomen van blootstelling aan tabaksrook en de invoering van de Tabakswet (recht op een rookvrije werkplek); secundair: stoppen-met-rokenactiviteiten als service voor meewerkers
Doelgroep: Werkgevers en werknemers
Middelen: Tv-commercial, radiocommercial, billboard, advertentie, handleiding werkgevers, niet-rokenprogramma werkgevers, folder werknemers, training arboadviseurs, folder arboadviseurs, internetsite, nieuwsbrief, PR-beleid, leaflet voor controleurs VWA

Reclamebureau: BVH
Effectonderzoek: RVD MINAZ. Campagne Tabakswet (E11). Eindrapportage bereik- en effectiviteitsonderzoek. Den Haag; RVD MINAZ, 2004.
Budget: €2.330.000, €560.000
Bron: Jaarverslag 2003, 2004

* Opmerkelijk
I.v.m. invoering rookvrije werkplek per 01/01/2004