• Roken doe je buiten

Roken doe je buiten

Campagnejaar: 2007
Onderwerp: Preventie meeroken

Doel: Het meeroken terugdringen en de sociale norm rond niet binnen roken versterken.
Doelgroep: Algemeen publiek met een accent op laag opgeleiden
Middelen: Tv-commercial, radiocommercial, internetsite, banner, tv-spot, PR-acties, sticker, prijsvraag

Reclamebureau: Publicis
Effectonderzoek: RVD MINAZ Intomart Daphne . Campagne Rookvrij de sociale norm (I21). Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Den Haag: DPC, Intomart, Daphne, 2008.
Budget: €896.000
Bron: Jaarverslag 2007

* Opmerkelijk
2007: Nominatie Gouden Loekie van de STER. De Gouden Loekie is de Publieksprijs voor de beste of leukste of origineelste tv-reclame van het jaar.