• Roken? Nee … dank u!
  • Roken? Nee … dank u!

Roken? Nee … dank u!

Campagnejaar: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Onderwerp: Stoppen met roken

Doel: In eigen taal voorlichten over de schadelijkheid van roken en hulp bieden bij stoppen met roken
Doelgroep: Oudere rokende mannen  van Turkse en Marokkaanse en Surinaams-Hindoestaanse afkomst Middelen: Poster, brochure, advertentie, videoband, muurkrant, printmateriaal, implementatieadviezen

Reclamebureau: BVHEffectonderzoek: –
Budget: ? gulden
Bron: Jaarverslag 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

* Opmerkelijk
Pilot met onderzoek ging vooraf aan deze campagne in 1992