Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit drie leden. Deze drie leden van het bestuur zijn uit hoofde van hun lidmaatschap van het (driehoofdige) bestuur van de Stichting Alliantie Nederland Rookvrij benoemd tot lid van het bestuur van STIVORO.

De respectievelijke directeuren van het Kwf Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting en het Longfonds vormen dit driehoofdige bestuur.

Floris Italianer (Directeur Nederlandse Hartstichting), voorzitter
Michael Rutgers (Directeur Longfonds), lid