Beloningsbeleid

Conform artikel 4 van de statuten ontvangen de leden van bestuur geen beloning voor hun activiteiten.