Meerjarenbeleidsprogramma 2018 - 2022

Nu de periode van afhandelen van het sociaal plan achter de rug is kan Stivoro zich op de volgende punten concentreren:

  • Op voorstel van de Alliantie Nederland Rookvrij projecten selecteren die (mede)gefinancierd kunnen worden uit het vermogen van STIVORO
  • Projecten moeten tot doel hebben een rookvrij Nederland dichterbij te brengen
  • Als referentiepunt zijn er de films, de onderzoeken en de publicaties uit de periode 2013 – 2018 die door STIVORO gefinancierd zijn
  • Het (beheer van het) eigendom van de producten van STIVORO (zoals die in het verleden zijn ontwikkeld) kan worden overgedragen aan het Alliantiebureau.
  • Via de website en Youtubekanaal verspreiding van de producten.